home/beko

Informacja o cookies na tej stronie

Zapoznaj się z naszą Polityką cookies, w której informujemy o celu używanych przez nas cookies, ich rodzajach, sposobach korzystania i ich usuwania oraz o naszych zaufanych partnerach. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu, w celach wskazanych w Polityce cookies. Zapoznaj się z pełną treścią Polityki cookies, a jeżeli nie wyrażasz zgody na stosowane przez nas cookies, zmień ustawienia przeglądarki.

Zamknij
Beko

Kontakt

Beko S.A.

ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa
tel. 22 321-06-90
e-mail: marketing@beko.com.pl

Adresy Oddziałów:

Czechy
Beko Spólka Akcyjna organizacni slozka
Luzna 716/2
Praha 6 - Vokovice
160 00 Praha 6
Czech Republic


Beko S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078147, NIP: 525-20-73-573
Kapitał zakładowy 10 mln zł, kapitał wpłacony 10 mln zł.

BEKO S.A. jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późn. zm).